Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strammer grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser

Regjeringen tar nye grep for å rette opp utviklingen med sentralisering av statlige arbeidsplasser som har pågått under flere regjeringer. – Vi følger opp de høye ambisjonene i Granavolden-erklæringen, og gjør nå enda mer for å sikre en god regional fordeling av statlige kompetansearbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hovedformålet er å sikre at den samlede utviklingen av flyttinger, nedleggelser og opprettelser av statlige arbeidsplasser i berørte kommuner og arbeidsmarkedsregioner sees under ett.

– Vi vil unngå at enkeltsteder rammes urettmessig hard når statlige arbeidsplasser flyttes eller legges ned. Fra nå av skal vi sikre bedre koordinering av hvor statlige arbeidsplasser skal, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Det betyr ikke at staten skal slutte å omstille seg. Norge er i endring, og da må også staten endre seg, legger hun til.  

Regjeringen vil også jobbe for at enda flere virksomheter flyttes ut av Oslo. Fra nå av skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte hele eller deler av virksomheten ut av Oslo.

De nye grepene er en forsterking av den aktive lokaliseringspolitikken som Regjeringen har ført siden den tiltrådte i 2013. Lokaliseringsplanen fra 2017 har allerede gitt nesten 1200 nyetablerte eller utflyttede arbeidsplasser utenfor Oslo. Regelverket for lokalisering av statlige arbeidsplasser er styrket, med lokalisering utenfor Oslo som hovedregel. I tillegg er Regionreformen vedtatt, der mange statlige arbeidsplasser vil bli overført til fylkeskommunene.

– Vi kan dokumentere at innsatsen vår så langt har gitt en bedre regional fordeling av statlige arbeidsplasser. Større og robuste fylker gir nye og bedre muligheter for å skape flere attraktive kompetansemiljøer fremover, og statlige arbeidsplasser vil spille en viktig rolle her, sier Mæland.  

Regjeringen har vedtatt følgende nye grep for å nå de høye ambisjonene i Granavolden-erklæringen:  

  • Når statlige etater vurderer å endre strukturen, skal departementene aktivt se på hvordan strukturendringen påvirker den samlede utviklingen i statlige arbeidsplasser i området.
  • Når statlige virksomheter utreder en strukturendring, skal de vurdere utflytting fra Oslo.
  • Departementene skal sette tydeligere krav til utredninger av lokaliseringspolitiske hensyn når etater skal vurdere endringer i strukturen.
  • Staten bør som hovedregel informere lokale og regionale myndigheter om initativ som kan gi strukturendringer i deres områder.
  • Statlige virksomheter skal ta hensyn til inngåtte avtaler mellom fylkeskommunene om fordeling av statlige arbeidsplasser i forbindelse med regionreformen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen