Svar på skriftlig spørsmål om kornlagerkapasitet og bruk av Stavanger Havnesilo som kornlager

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) om kornlagerkapasitet og bruk av Stavanger Havnesilo som kornlager.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2370 om kornlagerkapasitet og bruk av Stavanger Havnesilo som kornlager

Jeg viser til spørsmål nr. 2370 fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen til skriftlig besvarelse:

«Vil regjeringen sette i gang arbeidet med å sikre kornlagerkapasitet tilsvarende 6 måneders normalforbruk, og vil ministeren gjøre tiltak for å sikre at Stavanger Havnesilo brukes som kornlager til nye lagre er i drift?»

Regjeringen iverksatte tidligere i år, i tråd med Hurdalsplattformen, arbeidet med å se på muligheten for etablering av beredskapslagring av matkorn. Landbruks- og matdepartementet ga 10. mars utredningsoppdraget til Landbruksdirektoratet.

Departementet mottok rapport fra direktoratet 15. juni. Landbruksdirektoratet har vurdert en rekke alternativer med omfang av lagring, lokalisering av lagre og lagerkapasitet.

Det er ikke mulig nå å si noe om kornlagerkapasitet og hvilken rolle enkelte kornsiloanlegg eventuelt vil ha i en ordning med beredskapslagring av matkorn.

Rapporten vil være et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med beredskapslagring av matkorn.

Med hilsen

Sandra Borch