Svar på skriftlig spørsmål om marginene til matvarekjedene

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om statsråden har en god og fullstendig oversikt over marginene til alle leddene i norsk matvarekjede.

Skriftlig besvarelse av spørsmål nr. 360 fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle

Representanten Lene Westgaard-Halle har i brev av 9. november stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Har landbruksministeren en god og fullstendig oversikt over marginene til alle leddene i norsk matvarekjede, slik at hun vet hvem som (eventuelt) tar ut mer enn kostnadsøkningene tilsier og vil ministeren dele denne innsikten med Stortinget?»

Som landbruks- og matminister har ikke jeg annen innsikt i marginene til leddene i norsk matvarekjede enn det som allerede er offentlig kjent. De siste ukene har vi sett oppslag i mediene med eksempler på en kraftig prisvekst for enkelte matvarer. Inntrykket underbygges av tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser at prisøkningen til dagligvarekjedene er over 20 pst. på enkelte varer.

Vi opplever nå en sterkere prisvekst på matvarer enn det vi har sett på flere tiår. Det er krevende for svært mange og kommer på toppen av en allerede anstrengt privatøkonomi. Det bekymrer oss. Prisveksten har sammenheng med situasjonen vi står i internasjonalt, og ifølge FAO har vi nå historisk høye råvarepriser på mat. Jeg står derfor fast ved min oppfordring til alle aktører i verdikjeden for mat om å viser ansvar, og ikke øke prisene mer enn strengt nødvendig i den uoversiktlige situasjonen vi nå er i.  

Med hilsen

Sandra Borch