Forsiden

Svar på spørsmål om fond for migrantarbeidere i Qatar

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på spørsmål fra Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne) om hvorvidt regjeringen vil bidra til å påvirke Qatar til å opprette et fond for migrantarbeidere som er utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Skriftlig spørsmål nr. 746 (2022-2023).
Datert 16.12.2022

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren:
Amnesty krever at Qatar oppretter et fond for migrantarbeidere som er blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd. Estimater anslår at ca 6500 fremmedarbeidere har dødd etter Qatar ble tildelt VM. Mange er blitt uføre og skadet under bygging av anlegg, men får ikke erstatning fra qatarske bedrifter og myndigheter. Andre har blitt utsatt for lønnstyveri og fått fratatt sine pass. Vil regjeringen bidra til å påvirke Qatar til å opprette et slikt fond?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler langt på vei både Amnesty, Norges Fotballforbund (NFF) og flere andre organisasjoners engasjement og beskrivelser av situasjonen i Qatar for migrantarbeidere og menneskerettighetene. Det har også skjedd visse forbedringer i de siste par årene som resultat økt bevisstgjøring og reformer i arbeidslivet. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har dokumentert dette i sine rapporter. Det er imidlertid langt igjen.

Norge vil derfor fortsette å bruke alle de anledninger vi har, både direkte overfor Qatars myndigheter og multilateralt gjennom organisasjoner som FN og ILO, til å påvirke og øve press, slik at menneskerettighetssituasjonen i Qatar kan bli bedre. Dette gjelder også for spørsmålet om kompensasjonsmekanismer for migrantarbeiderne.

Alle stater må etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser. Dette inkluderer også at ofre for menneskerettighetsbrudd og -overgrep har adgang til rettsmidler, hvor saken kan bli prøvet av kompetente myndigheter og hvor berettigete klager tas til følge.

Jeg har merket meg at Qatar for tre år siden opprettet et fond som skal kompensere migrantarbeidere for forsinkede eller manglende lønnsutbetalinger. ILO har i sin siste rapport påpekt at siden 2019 har fondet utbetalt i alt USD 350 millioner, noe som illustrerer omfanget av problemet med manglende lønnsutbetalinger. Fondets innretning drøftes nå og det er bl.a. planlagt utveksling av erfaringer med andre land som har tilsvarende ordninger. Det pågår som kjent også en diskusjon internasjonalt om innretningen av et mulig FIFA-fond, bl.a. i lys av initiativer fra UEFA, Amnesty, NFF og andre organisasjoner, som det vil være opptil FIFAs medlemmer å vedta.

Fra vår side fortsetter vi vår dialog om menneskerettigheter med Qatar, bilateralt og multilateralt. Dette gjelder også spørsmålet om effektive klageordninger som kan bidra til å ivareta rettighetene til migrantarbeidere, og som sikrer erstatning og kompensasjon i saker hvor det har skjedd menneskerettighetsbrudd og -overgrep.