Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 341-360 av 362 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om norske barn i syriske leire

  22.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra André N. Skjelstad (V) om hva statsråden vil gjøre for at norske barn av IS-kvinner blir ivaretatt og hentet hjem til Norge.

 • Svar på spørsmål om Det globale partnerskapet for utdanning

  18.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hva som er begrunnelsen for at regjeringen velger å halvere norsk støtte til Det globale partnerskapet for utdanning.

 • Svar på spørsmål om fattigdom og petroleumsressurser

  16.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utviklingsministeren ser at det er nødvendig å bidra til at fattige land får utvikle petroleumsressurser hvis målet er å hjelpe dem ut av fattigdom.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 28 i Stortingets spørretime 10.11.2021

  10.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Lene Westgaard-Halle (H)

 • Svar på spørsmål om løslatelse av tyrkisk borger

  09.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Norge fortsatt står inne for kravet om at Tyrkia øyeblikkelig må løslate Osman Kavala eller om det er slik at Norge nå trekker tilbake denne oppfordringen

 • Svar på skriftlig spørsmål om EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer

  08.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om konsekvenser for norske jordbrukere og forbrukere av EUs rammeverk for bærekraftige matsystemer.

 • Svar på spørsmål om utvisning av norske statsborgere i leire i Syria

  05.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenrksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om selvstyremyndighetene har tatt kontakt med norske myndigheter om utvisning av norske statsborgere som befinner seg i leirene i Syria og kan statsråden garantere at

 • Svar på spørsmål om klimafinansiering og bistand

  05.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sitt svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om ministeren kan garantere at den varslede doblingen av klimafinansiering til utviklingsland ikke vil gå på bekostning av tradisjonell bistand.

 • Svar på spørsmål om krav til Israel om terrorstemplete organisasjoner

  04.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen støtter kravene fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp om at Israel blant annet må trekke tilbake terrorstempling av norsk-støttede organisasjoner.

 • Svar på spørsmål om Israels terrorstempling av palestinske organisasjonar

  03.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om korleis regjeringa stiller seg til meldinga om at Israel no stemplar seks palestinske menneskerettsorganisasjonar som terrororganisasjonar.

 • Svar på spørsmål om Norges sikkerhetsinteresser

  03.11.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hårek Elvenes (H) om utenriksministeren mener hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og om hun mener utenriksministeren

 • Svar på skriftlig spørsmål om Distribusjonstilskuddet

  02.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om Distribusjonstilskuddet.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre Mattilsynets ressurser

  02.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om hvordan statsråden vil sikre at Mattilsynet får nok ressurser til å ivareta dyrevelferden i norsk husdyrhold.

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre at Rørosmeieriet og salget av økologisk melk

  01.11.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om hva statsråden gjør for å sikre at Rørosmeieriet og salget av økologisk melk ikke blir skadelidende som en følge av de økte

 • Svar på spørsmål om utviklingsbistand

  29.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om statsråden kan bekrefte at Hurdalplattformen skal forstås slik at regjeringen vil bruke en prosent av bruttonasjonalinntekten til offisiell

 • Svar på spørsmål om flyktningers rettigheter

  27.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om hva regjeringen mener om situasjonen for flyktninger på grensa mellom Hviterussland og Polen og hva formidles fra norske myndigheter til hviterussiske og polske

 • Svar på spørsmål om utredning av EØS-samarbeidet

  26.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om en utredning om EØS-samarbeidet også vil se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland.

 • Svar på spørsmål om EUs fjerde jernbanepakke

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke på møtet i EØS-komiteen 29. oktober.

 • Svar på spørsmål om nye utenrikspolitiske satsinger

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan anslå hva satsingene på nye utenrikspolitiske og utviklingspolitiske områder vil koste, og til hvilke formål hun eventuelt vil

 • Svar på spørsmål om bistand og fattigdom

  25.10.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva den nye regjeringen vil gjøre for å forvalte den enorme pengesummen av norske bistandsmidler bedre, og sikre at den bidrar til at land kommer ut