Sverdrup – industrieventyret fortsetter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Sverdrup feltet

- Sverdrup-feltet er et industrielt eventyr i særklasse. Andre byggetrinn er et viktig skritt for å utnytte ressursene i feltet optimalt, til glede for skattebetalerne, ansatte og selskapene som får viktige oppdrag i utbygging og drift. Samtidig vil feltet produsere med svært lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Funnet av Sverdrup ble gjort i et modent område hvor letebrønner hadde gitt skuffende resultater siden 70-tallet. Etter en periode med aktive grep fra myndighetene skjedde det en oppblomstring av leteselskaper tidlig på 2000-tallet. Tilgang på attraktivt leteareal og leterefusjonsordningen bidro til dette. Med nye selskaper, nye ideer og stadig teknologiutvikling ble Sverdrup påvist av Lundin i 2010 og Equinor i 2011.

- Feltet er alene ventet å gi fellesskapet inntekter på 900 milliarder kroner. Det skyldes at oljeselskapene betaler mer enn tre ganger høyere skatt enn annet næringsliv. Funnet av Sverdrup viser hvorfor det er viktig med et mangfold av oljeselskaper og et stabilt og forutsigbart rammeverk. Tildeling av areal i forhåndsdefinerte områder (TFO) og leterefusjonsordningen er sentrale deler av forvaltningssystemet som har gjort realiseringen av Sverdrup-feltet mulig, fortsetter Freiberg.


Investeringene knyttet til Sverdrup-feltets andre byggetrinn er om lag 42 milliarder kroner, inkludert etableringen av områdeløsningen for kraft fra land. Utbyggingen av første byggetrinn ble behandlet av Stortinget og godkjent våren 2015. Med utbyggingen av andre byggetrinn sikrer rettighetshaverne at området som helhet blir utviklet på en god måte.


- Ringvirkningene fra Sverdrup er enorme og feltet vil gi 150 000 årsverk i årene 2015-2025. Det er imponerende at utbyggingskostnadene for hele Sverdrup-utbyggingen er redusert med flere titalls milliarder kroner, at tidsplanen holdes og reservene øker. Samtidig vil feltet produsere med svært lave utslipp, sier Freiberg.

De totale utvinnbare ressursene for hele Sverdrup-feltet er av operatøren beregnet til om lag 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

 


Bakgrunn:
Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet er 110-120 meter. Første byggetrinn inkluderer blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer. Utbyggingen av dette byggetrinnet er i sluttfasen og operatøren planlegger oppstart i fjerde kvartal 2019.
Andre byggetrinn består av av en utvidelse av feltsenteret med en ny prosessplattform med broforbindelse til stigerørsplattformen som er en del av første byggetrinn, modifikasjoner på stigerørsplattformen inkludert en ny modul og fem nye havbunnsrammer.

Produksjon fra havbunnsrammene er knyttet mot den nye prosessplattformen. I forbindelse med andre byggetrinn etableres det også en områdeløsning for kraft fra land. Områdeløsningen inkluderer et anlegg tilknyttet sentralnettet på Kårstø med en kapasitet på 200 MW levert på Sverdrup-feltet.


Rettighetshaverne i Sverdrup:
Equinor – operatør (40,0267 pst.), Lundin (22,6000 pst), Petoro (17,3600 pst.), Aker BP (11,5733 pst.) og Total (8,4400 pst.)