Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Syv nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål

De syv reisemålene føyer seg inn i rekken av 15 norske destinasjoner som jobber systematisk for en mer bærekraftig utvikling i reiselivet.

ALle representantene stilt opp til fotografering
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut priser for bærekraftig reiseliv i 2018. Her er alle destinasjonene representert Foto: Håkon Jacobsen, NFD

Reisemålene som nå har fått Merket for bærekraftig reisemål er Femund Engerdal, Idre, Lindesnesregionen, Lillehammer, Lyngenfjorden, Lysefjorden og Sälen. Fra før har Trysil, Røros, Vega, Lærdal. Svalbard, Geilo, Setesdal, Inderøy fått merket.

- Det store engasjementet rundt merkeordningen viser at norske reiselivsdestinasjoner tar bærekraftig utvikling på alvor. Gjennom samarbeid med andre deler av næringslivet og kommunene, kan reiselivsnæringen på denne måten bli en positiv bidragsyter til verdiskaping og arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av et lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap.

 

Internasjonalt anerkjent ordning

Tidligere i år ble den norske standarden «Bærekraftig reisemål» godkjent av det internasjonale organet Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Norge er med dette ett av få land som har en godkjent nasjonal standard for bærekraft i reiselivet.

 

- Det er flott å se at Norge også innenfor reiseliv har utmerket seg internasjonalt. Godkjenningen av den norske standarden viser at Norge er et foregangsland innenfor arbeid for å få til en bærekraftig utvikling ikke bare av enkeltbedrifter men også av hele reisemål, sier Røe Isaksen.

Stor interesse
Flere norske reisemål ønsker å starte sin utviklingsprosess for en mer bærekraftig reisemålsutvikling. 12 nye reisemål har startet på det to år lange løpet mot å kvalifisere for merket første gang. Reisemålene må vise en positiv utviklingstrend på en rekke indikatorer for å beholde merket på lang sikt.

 

Fakta om Merket for bærekraftig reisemål

·         Merkeordningen er et verktøy for systematisk arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver.

·         Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) måler reisemålene sin egen utvikling i det langsiktige arbeidet for økt bærekraft.

·         Som en del av arbeidet har reisemålene planlagt tiltak, analysert status – og dokumentert forbedring på i alt 104 indikatorer (44 kriterier som konkretiseres av de 104 indikatorene) innenfor områdene miljø, samfunn og økonomi.   

·         Standarden dekker 5 områder: Forankring i kommune, forankring i reiselivet, bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdierog økonomisk levedyktighet. Arbeidsprosess er normert til rundt 2 år.  

·         Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.

·         Til nå har 15 destinasjoner mottatt Merket for bærekraftig reisemål siden lanseringen i mars 2013. Disse destinasjonene er: Trysil, Røros, Vega, Lærdal. Svalbard, Geilo, Setesdal, Inderøy, Femund Engerdal, Lyngenfjordregionen, Lindesnesregionen, Lysefjorden, Sälen, Idre og Visit Lillehammer.

 

 

Til toppen