Tidenes satsing på havforskning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen øremerker i år 1 milliard kroner til havforskning gjennom Forskningsrådets programmer for de blå næringene marin, maritim og olje- og gass.

- Havnæringene har et stort potensial. Med denne satsingen på forskning legger vi til rette for å utvikle nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet følger opp regjeringens prioritering av hav og lyser nå ut drøye 250 mill. kroner til havteknologi og kompetanseoverføringer mellom havnæringene. Forskningsrådet har i tillegg nylig lyst ut 50 millioner kroner til omstillingstiltak  rettet mot leverandørindustrien til petroleum og maritim sektor. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats. I tillegg kommer det penger til  hav gjennom de generelle ordningene i Forskningsrådet.

- Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 Havkonferanse

Forskningstallene blir presentert på regjeringens havkonferanse i Bergen i dag. Statsministeren åpner møtet sammen med blant annet næringsministeren og fiskeriministeren.

 Det er et stort potensial for kompetanse- og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene petroleum, fornybar energi, skipsfart, fiskeri og havbruk. Tema for konferansen er de fremtidige mulighetene havet gir for økt verdiskaping.

Les mer om utlysningene på Forskingsrådets hjemmesider.