Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidsubegrenset bevæpnet patruljering

Regjeringen foreslår i dag endringer i politiloven for å gi politiet anledning til bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter uten tidsbegrensning.

I dag gir politiloven anledning til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter. 

– Regjeringen foreslår nå at politiet også gis anledning til å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensninger. Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP). 

Forslaget er fremmet i Prop. 105 L (2018–2019) Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Departementet samtykket 14. juni 2018 til anmodning fra Politidirektoratet om at enkelte politipatruljer i sentrale deler av Oslo sentrum kan være bevæpnet. Anmodningen reiste spørsmål om behovet for en lovbestemmelse som regulerer adgangen til bevæpning av politiet i situasjoner av tidsubegrenset karakter. Forslagene til endringene i politiloven som blir lagt frem i dag, følger opp dette.

Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

Til toppen