Prop. 105 L (2018–2019)

Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget