Utgreiingar om dagligvaresektoren på høyring

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringa har iverksatt fleire tiltak for å styrkje konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarknaden. Nå er to av utredningane regjeringa har henta inn, sendt på høyring.

Nærings- og fiskeridepartementet har henta inn to utgreiingar  om høvesvis  etableringshindringar i dagligvarebransjen og mogeligheiter for å etablere ein inngrepsheimel mot einsidige handlingar i verdikjeda for mat.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt begge utgreiingane på høyring. Rapporten om etablerings­hindringer er laga av Oslo Economics. Utgreiinga om inngrepsheimel mot einsidige handlingar er laga av Ronny Gjendemsjø og Ignacio Herrera Anhustegui.

Gå til høyringa her

Fristen for høyringane  er 15. mars 2018.