Historisk arkiv

Rapport om etableringshindringer i dagligvaresektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Stordriftsfordeler og tilgang på butikklokaler er de viktigste hindrene for nye etableringer i dagligvarebransjen, ifølge ny rapport.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning om etableringshindringer i dagligvaresektoren.

- Vi har fått en grundig og faglig god utredning. Den gir et nyansert bilde på den krevende konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, sier næringsminister Monica Mæland.

Lønner seg å kjøpe stort

Konsentrasjonen i det norske dagligvaremarkedet har økt de siste fem årene.

Den viktigste grunnen til at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg, er at det lønner det seg å kjøpe stort. Det er utfordrende for en liten og nyetablert aktør å få konkurransedyktige betingelser hos leverandørene. 

Attraktive lokaler

I tillegg er det vanskelig å få tak i nok gode butikklokaler til å starte en ny kjede. I Norge er butikktettheten veldig høy. Når egnede lokaler blir ledige, vil de etablerte aktørene vanligvis være interesserte i disse.

Tilgang til lokaler fremstår dermed som en etableringshindring for aktører som ønsker å tre inn i markedet.

Mange andre etableringshindringer er også undersøkt. Rapporten ser blant annet nærmere på at dagligvarekjedene eier sine egne grossistledd og leverandører (vertikal integrasjon), stordriftsfordeler i distribusjon og kompliserte innkjøpskontrakter.

Rapporten peker på at nettbutikker trolig er den viktigste utfordreren for den tradisjonelle dagligvarehandelen.

Sendes på høring

Rapporten ser også nærmere på hvilke muligheter vi har for å gjøre noe med etableringshindrene. Konklusjonen er at det er vanskelig å innføre tiltak uten å utløse vesentlige konsekvenser på andre politikkområder.

Utredningen vil nå bli sendt på høring.

- Vi planlegger også å arrangere en konferanse om konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren. Det er viktig at myndighetene og aktørene kommer sammen for å drøfte ulike problemstillinger, sier næringsminister Monica Mæland.

Rapporten er skrevet av Oslo Economics, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Du kan lese hele rapporten her.