Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring rapport om etablerings-hindringer i dagligvarebransjen, utarbeidet av Oslo Economics, og rapport om muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat, skrevet av Ronny Gjendemsjø og Ignacio Herrera Anhustegui.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.03.2018