Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring rapport om etablerings-hindringer i dagligvarebransjen, utarbeidet av Oslo Economics, og rapport om muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat, skrevet av Ronny Gjendemsjø og Ignacio Herrera Anhustegui.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.03.2018

Offentlig sektor

-       Departementene

-       Fiskeridirektoratet

-       Forbrukerombudet

-       Forbrukerrådet

-       Fylkesmannen (alle)

-       Fylkeskommunen (alle)

-       Konkurransetilsynet

-       Landbruksdirektoratet

-       Mattilsynet

-       Regjeringsadvokaten

 

Bransjeorganisasjoner med mer

-       Baker- og Konditorbransjens Landsforening

-       Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD)

-       Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

-       Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)

-       Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

-       Kontraktdyrkernes landslag co/Gartnerhallen

-       NHO Mat og Drikke

-       Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

-       Norges Råfisklag

-       Norges Sildesalgslag

-       Norges sjømatråd AS

-       Norsk Gartnerforbund

-       Norsk Industriforening for Generiske legemidler

-       Norsk landbrukssamvirke

-       Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

-       Norske Sjømatbedrifters landsforening

-       Virke

 

Merkeordninger/opplysningsvirksomhet

-       KSL matmerk

-       Opplysningskontoret for frukt og grønt

-       Opplysningskontoret for egg og kjøtt

-       Opplysningskontoret for meieriprodukter

 

Kompetanse- og nettverksmiljøer

-       Kompetansenettverk for småskala matproduksjon – Nofima Mat AS

-       SIVA (mat og naturinkubatorer)

 

Næringsorganisasjoner/faglag/fagforeninger

-       Bedriftsforbundet

-       Fiskeri- og Havbruknæringens Landsforening

-       Handel og kontor i Norge

-       LO

-       Norges Bondelag

-       Norges Eiendomsmeglerforbund

-       Norges Fiskarlag

-       Norsk Bonde- og småbrukarlag

 

Forskningsinstitusjoner med mer

-       Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

-       Handelshøyskolen BI

-       KPMG

-       Menon Economics AS

-       Nofima Mat AS

-       Norges Handelshøyskole

-       Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

-       Oslo Economics AS

-       PwC

-       Samfunnsøkonomisk analyse AS

-       Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

-       Universitetet i Agder

-       Universitetet i Oslo

-       Universitetet i Bergen

-       Universitetet i Tromsø

 

Interesseorganisasjoner og andre

-       Advokatfirma Arntzen de Besche

-       Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

-       Advokatfirma DLA Piper Norway DA

-       Advokatfirmaet Grette DA

-       Advokatfirmaet Haavind

-       Advokatfirmaet Hjort DA

-       Advokatfirmaet Kluge AS

-       Advokatfirmaet Schjødt AS

-       Advokatfirmaet Selmer DA

-       Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

-       Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

-       Advokatfirmaet Thommessen AS

-       Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS

-       Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co

-       Bondens marked

-       Brækhus Dege Advokatfirma DA

-       Bull & Co Advokatfirma AS

-       Deloitte Advokatfirma AS

-       Den norske Advokatforening

-       Den norske dommerforening

-       Domstoladministrasjonen

-       Føyen Torkildsen Advokatfirma DA

-       Initiativ for etisk handel

-       Kvale Advokatfirma DA

-       Norges Juristforbund

 

Markedsaktører

-       Arendals Bryggeri

-       Berentsens Brygghus

-       Bunnpris

-       Cirkle K Norge AS

-       Coca-Cola European Partners Norge AS

-       COOP Norge SA

-       Den Stolte Hane AS

-       E.C. Dahls Bryggeri

-       Esso Norge AS

-       Fatland AS

-       Felleskjøpet SA

-       Finsbråten AS

-       Furuseth AS

-       Grans Bryggeri

-       Grilstad AS

-       Handleriet.no AS

-       Hansa Borg Bryggerier AS

-       Kolonial.no AS

-       Leiv Vidar AS

-       Lerum AS

-       Macks Ølbryggeri AS

-       Marked.no AS

-       Nordfjord Kjøtt AS

-       Nordisk Kellogg Norge

-       Norsk Kylling AS

-       Nortura SA

-       NorgesGruppen ASA

-       Nøgne Ø

-       Orkla ASA

-       Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS

-       Q-Meieriene AS

-       Rema 1000 AS

-       Ringnes AS

-       Roma Mineralvannfabrikk

-       St1 Norge AS

-       Synnøve Finden AS

-       Tine SA

-       Tulip Norge AS

-       Uno-X Norge

-       YX Norge AS

-       Aass Bryggeri