Utredning om Arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten.

Utredningen skal leveres til arbeids- og sosialministeren innen 1. mars 2021.

Utvalget består av:

Ingeborg Moen Borgerud (leder)
Jussi Erik Pedersen
Alexander Næss Skjønberg