Uttalelse fra utenriksminister Eide om missilangrep mot Ukraina

Norge fordømmer Russlands massive missilangrep mot Kyiv og en rekke andre byer i Ukraina i dag. Minst 20 mennesker er drept, mange titalls er såret, og de fysiske ødeleggelsene er store. Det er svært alvorlig at angrepene igjen har rammet sivile og sivil infrastruktur. Russland har, som krigførende part, ansvar for å beskyttesivile i henhold til den internasjonale humanitærretten.

Det er særlig opprørende at det nasjonale barnesykehuset Ohmatdyt i sentrum av Kyiv er truffet, med et ukjent antall ofre. Sykehuset må nå evakueres, med den fare og belastning det utgjør for syke og sårbare barn. Norge har siden 2019 støttet et prosjekt ved dette sykehuset, ledet av Sunnaas sykehus. Målet for prosjektet er kapasitetsbygging innen fysisk rehabilitering av barn. 

Russlands aggresjonskrig mot Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten, og er fordømt av et stort flertall av FNs medlemsstater, inkludert Norge. Russland må avslutte sin ulovlige krig og umiddelbart trekke alle styrker ut av Ukraina innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser. Russlands brutale angrep styrker bare vår vilje til å støtte Ukrainaslegitime forsvarskamp mot Russlands aggresjon.