Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvalg for museum og forskning

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Utvalget ble oppnevnt like før jul og hadde sitt første møte onsdag 8. januar 2020. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid på forsommeren 2020.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.
Fra venstre: Helene Larsson Pousette, Håkon Glørstad, Trude A. Fonneland, Hans Dam Christensen, Ketil Gjølme Andersen og Brita Brenna. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Utvalgets mandat (.pdf)

Utvalgets medlemmer

  • Leder Brita Brenna, professor, museologi ved Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christiansen, professor, Københavns Universitet
  • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Oslo
  • Ketil Gjølme Andersen, førstekonservator, Norsk Teknisk Museum
  • Helene Larsson Pousette, Ansvarlig for samlinger, forskning og progressiv arkivering, Stockholm Kvinnohistoriska
  • Trude A. Fonneland, professor, Norges arktiske universitetsmuseum.
Til toppen