Historisk arkiv

Utvalg for museum og forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Utvalget ble oppnevnt like før jul og hadde sitt første møte onsdag 8. januar 2020. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2020.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.
Fra venstre: Helene Larsson Pousette, Håkon Glørstad, Trude A. Fonneland, Hans Dam Christensen, Ketil Gjølme Andersen og Brita Brenna. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Utvalgets mandat (.pdf)

Utvalgets medlemmer

  • Leder Brita Brenna, professor, museologi ved Universitetet i Oslo
  • Hans Dam Christiansen, professor, Københavns Universitet
  • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Oslo
  • Ketil Gjølme Andersen, førstekonservator, Norsk Teknisk Museum
  • Helene Larsson Pousette, Ansvarlig for samlinger, forskning og progressiv arkivering, Stockholm Kvinnohistoriska
  • Trude A. Fonneland, professor, Norges arktiske universitetsmuseum.