Utvider høringsfristen for Europakommisjonens forslag til revidert fornybardirektiv og energieffektiviseringsdirektiv

Olje- og energidepartementet sendte 15. juli to energirelaterte rettsakter knyttet til Europas grønne giv på høring. Ny høringsfrist er 10. september.

Olje- og energidepartementet sendte 15. juli to energirelaterte rettsakter knyttet til Europas grønne giv på høring, med høringsfrist 1. September.

Flere høringsinstanser har bedt om en utvidet høringsfrist, og høringsfristen utvides derfor til 10. september 2021.

Det vil være mulig å levere høringssvar på regjeringens hjemmesider helt frem til høringsfristens utløp.

Lenke til høringene av 14. juli 2021:

Forslag til revidert fornybardirektiv 

Forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv