Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om struktur og innhold i videregående opplæring:

Videregående opplæring må fornyes

Liedutvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elever til studier og jobb. – Denne rapporten viser at det er behov for å fornye videregående opplæring. I dag har mange elever store kunnskapshull fra grunnskolen, og møter derfor utfordringer i videregående. Mange elever er heller ikke godt nok forberedt når de skal søke læreplass eller ta fatt på videre studier. Vårt mål er at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående. Liedutvalget gir oss et godt grunnlag for nødvendige endringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Liedutvalget leverte i dag sin hovedinnstilling til Kunnskapsdepartementet. Den inneholder over 100 tiltak som skal svare på utfordringene i videregående opplæring. Hovedforslagene til utvalget er blant annet at:

  • Retten til videregående opplæring utvides til en rett til å fullføre (fullføringsrett). Utvalget foreslår å gå bort fra en rett som gjelder antall år med videregående opplæring.
  • Videregående opplæring skal være basert på kvalifikasjoner. Elever som ikke har et godt nok faglig nivå fra ungdomsskolen skal få innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk, og elevene må bestå fagene for å kunne gå videre til neste fagnivå.
  • Videregående opplæring skal føre til enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse, og elevenes sluttkompetanse skal legge sterkere føringer for innholdet i den enkelte elevs opplæring.

Det har ikke vært gjennomført helhetlige endringer av den videregående opplæringen siden innføringen av Reform-94, med unntak av nye læreplaner, innsats rettet mot frafall og regjeringens pågående satsing på yrkesfagene.

– Utvalgets grundige rapport og forslag kommer til å bli viktige inn i arbeidet med blant annet stortingsmeldingen om videregående opplæring. Vi tar sikte på å legge frem denne våren 2021, sier Sanner.

Les hele innstillingen her.

Alle elever skal få oppleve mestring

Utvalget foreslår obligatoriske innføringsfag i engelsk, norsk og matematikk for elever som trenger det, slik at de må kvalifisere seg for å begynne på den ordinære opplæringen i de tre fagene.

– Alle elever skal få oppleve å mestre, og opplæringen skal være tilpasset elevenes faglige utgangspunkt. Vi må derfor sørge for at elever kvalifiseres inn, men også gjennom opplæringen, og at de får en tydelig sluttkompetanse som oppleves relevant både for dem og samfunnet når de er ferdig. Vi foreslår blant annet å endre på retten til videregående opplæring slik at det blir en rett til å fullføre med kompetanse, ikke bare en tidsbegrenset rett til tre års opplæring, sier utvalgsleder Ragnhild Lied.

Videregående opplæring ikke god nok for de svakeste

image.png

Gjennomføring i videregående opplæring etter antall grunnskolepoeng. 2013-kullet. Kilde: SSB.

– De siste tre årene har rundt 8000 elever hvert år gått ut av grunnskolen med under 30 grunnskolepoeng. Ser vi på de elevene som begynte på videregående i 2013 med samme grunnskolepoeng, har mindre enn 50 prosent fullført videregående. Det er alvorlig og en stor utfordring. Elever med svake forutsetninger møter forventninger og krav som alle andre elever, men fordi de ikke får bedre tilrettelegging og støtte blir veien fra skolebenken til frafall kort. Det skal vi gjøre noe med, sier Sanner.

I tillegg til at for mange elever begynner i videregående med svake forutsetninger, er det mange elever som ikke er godt nok forberedt på videre studier og livslang læring etter endt videregående opplæring.

Elevene på studieforberedende program etterlyser blant annet mer undervisning i akademisk tekstforståelse og skriving, samt opplæring i kritisk tenkning og praktisk kunnskap. Utvalget foreslår at det skal lages nye studieforberedende utdanningsprogram og at videregående skal bli mindre likt ungdomsskolen.

Utvalget ønsker også at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal få større fleksibilitet. I noen yrker er det større behov for god språkkunnskap, for eksempel i reiselivsbransjen, mens det i andre yrker vil være mer behov for enda mer realfagskunnskap. Utvalget foreslår derfor større variasjon mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 

Fornyer innholdet i videregående skole

Regjeringen arbeider allerede med flere tiltak og reformer som skal gi ungdom valgmuligheter. Ny struktur i fag- og yrkesopplæringen, samt kompetansereformen for arbeidslivet som presenteres til våren, er noen av de pågående prosessene.

– Arbeidslivet og samfunnet stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. Gjennomført videregående er en viktig inngangsbillett til jobb og videre studier. Det er derfor viktig for den enkelte og for samfunnet at vi lykkes med å fornye utdanningsløpet slik at flere fullfører og består videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Om Liedutvalget

  • Liedutvalget ble satt ned for å vurdere om strukturen og innholdet i den videregående opplæringen gir elevene de beste forutsetningene for å lære og fullføre videregående.
  • Utvalget har jobbet i to år for å utarbeide den offentlige utredningen NOU 2019: 25 – Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring.
Til toppen