Viktig verdensdag for psykisk helse

Mandag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Regjeringen fortsetter å prioritere psykisk helse og løfter det nå inn i det systematiske folkehelsearbeidet.

- Det er like vanlig med psykiske helseutfordringer som andre helseplager. Likevel er det fortsatt fordommer mot mennesker med psykisk sykdom, både i samfunnet generelt, men også i helsetjenestene. Fordommene kan best motarbeides gjennom åpenhet og kunnskap. Ved å invitere til dialog om psykisk helse er det med å ufarliggjøre sykdommen, sier statsminister Erna Solberg.

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering. Erna Solberg deltok i dag på en markering på Nasjonalteateret i samtale med Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, psykolog Peder Kjøs og styremedlem i Mental Helse Kristian Haugland.

- Modige enkeltpersoner som står frem med sine historier bidrar til større åpenhet om psykisk helse. Mental Helse og frivillige skal også ha honnør for flotte og inspirerende arrangementer år etter år og innsatsen på Verdensdagen, sier statsministeren.

Psykisk helse inn i folkehelsearbeidet

Folkehelsemeldingen som ble lagt frem i fjor, bidrar til at Norge er blant de første landene som løfter psykisk helse inn i det systematiske folkehelsearbeidet.

- Denne regjeringen har prioritert psykisk helse fra første dag. Vi må se pasienten som hele mennesker og ta pasientens ønsker og behov på alvor. Vi legger derfor til rette for flere psykologer og innfører krav om psykologkompetanse i kommunene. Samtidig gjennomfører vi et stort løft for helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Det er viktig for å gi hjelp på et tidlig tidspunkt, sier Erna Solberg.

Regjeringen har også innført "den gylne regel». Den innebærer at sykehusene skal prioritere psykisk helse og rusbehandling. I tillegg tar regjeringen suksessen med pakkeforløpene for kreft videre, og etablerer pakkeforløp innenfor psykisk helse. Målet er raskere og bedre behandling av psykisk syke.

Til toppen