Pressemeldinger

Vil etablere et nasjonalt kjøreseddelregister for buss- og drosjesjåfører

- Vi ønsker en seriøs og trygg buss- og drosjenæring, både for passasjerene og for sjåførene. Derfor vil vi utrede mulighetene for å etablere et nasjonalt kjøreseddelregister. Dette vil kunne bidra til høyere effektivitet i saksbehandlingen og bedre kontroll med kjøreseddelordningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Alle sjåfører i løyvepliktig persontransportvirksomhet skal ha kjøreseddel. Denne fungerer som bevis for at sjåføren oppfyller visse krav til helse, vandel, alder, kompetanse og førerkorttid.

Nasjonalt register skal erstatte de regionale

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, utreder nå Politidirektoratet og Statens Vegvesen en mulig etablering av et nasjonalt kjøreseddelregister. Registeret utredes med sikte på å erstatte dagens regionale registre som drives av politidistriktene.

- Dette er et viktig steg for dagens og fremtidens buss- og drosjesjåfører, og ikke minst transportselskaper som har behov for en rask og sikker kjøreseddelsaksbehandling. Forhåpentligvis kan registeret bidra til kortere saksbehandlingstid og forhindre juks, sier Nygård.

Politidirektoratet og Statens vegvesen tar sikte på å levere sin utredning våren 2024.