Vil se på hvordan kostnadene ved bredbåndsutbygging kan reduseres

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Bygge- og anleggskostnader kan utgjøre opp til 80 prosent av de totale kostnadene ved utbygging av bredbånd. EUs direktiv om kostnadsreduserende tiltak for bredbåndsutbygging kan bidra til å redusere disse kostnadene, og dermed til å øke takten i den videre bredbåndsutbyggingen. Vi ser nå nærmere på hvordan dette direktivet eventuelt kan gjennomføres i Norge.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han har mottatt en ny rapport om implementering av EUs direktiv 2014/61/EU med tiltak for å redusere utgiftene ved etablering av høyhastighets elektronisk kommunikasjonsnettverk i Norge. Det er konsulentselskapet Oslo Economics som sammen med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har laget rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Tre alternative forslag til implementering

Rapporten består av to deler. Den første delen gjennomgår direktivets bestemmelser og drøfter tre alternative forslag til hvordan bestemmelsene kan implementeres i norsk rett. I den andre delen analyseres sannsynlige kostnader og nyttevirkninger som følge av de tre alternativene. Analysen indikerer at det under de ulike alternativene vil være mange potensielle nyttevirkninger som følge av innføring av direktivet. På den annen side vil direktivet også kunne medføre økte kostnader, både for offentlig forvaltning og for infrastruktureiere. Analysen konkluderer med at alle de tre alternativene trolig vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Rapporten finner du her.