Webinarer om EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet

Europakommisjonen og ekspertgruppen Platform on Sustainable Finance arrangerer 24. og 26. februar en serie webinarer om utviklingen av EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Ekspertgruppen Platform on Sustainable Finance (PSF) er nedsatt av EU-kommisjonen for å gi råd om utviklingen av et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Kommisjonen og PSF arrangerer 24. og 26. februar en serie webinarer hvor de vil redegjøre for sitt arbeid. Temaet for de fem webinarene er:

  • Rollen taksonomien kan spille i omstillingen til en bærekraftig økonomi.
  • Hvordan taksonomien eventuelt kan utvides til å også definere aktiviteter som har ubetydelig eller negativ miljøpåvirkning
  • Utfordringer og muligheter knyttet til datatilgang og selskapsrapportering.
  • PSFs arbeid med å utvikle kriterier for de fire gjenstående miljømålene i taksonomien.
  • Den potensielle utviklingen av en sosial taksonomi.

Les mer på Kommisjonens nettsider