Ny sjef Forsvarets operative hovedkvarter

Generalmajor Yngve Odlo ble i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant og beordres i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Yngve Odlo blir ny sjef for FOH
Generalmajor Yngve Odlo blir generalløytnant og nye sjef for FOH. Foto: Forsvaret

Odlo har bred operativ erfaring fra Hæren, blant annet i stillinger som troppssjef, nestkommanderende og eskadronsjef ved Brigaden i Nord-Norge. Han har tjenestegjort ved våpenskolen, panserbataljon og i Hærstaben. Odlo ble i 2002 bataljonssjef ved panserbataljon i Brigade Nord, og har vært sjef styrkeproduksjon i Hærens styrker. Han har tjenestegjort i Forsvarsdepartementet og vært sjef for situasjonssenteret i Forsvarsstaben. Odlo ble i 2013 utnevnt til generalmajor og beordret i stillingen som sjef operasjonsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter. Siden 2015 har han vært sjef operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Odlo har flere kontingenter i internasjonale operasjoner.

Odlo har sin høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole II og US Army War College i 2008.