Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 121-130 av 6768 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Økonomiske modeller i bruk i Finansdepartementet

  14.08.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Kvarts er en stor makroøkonometrisk modell som brukes til fremskrivinger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. Modellen baserer seg på nasjonalregnskapets begrepsapparat og definisjonssammenhenger. Spesielt benytter KVARTS

 • Finansministeren møter partene i arbeidslivet

  12.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner møter partene i arbeidslivet

  Tidspunkt: 12.08.2020, kl 11:45

 • Det internasjonale valutafondet (IMF)

  12.08.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer. IMF har også

 • IMF har vurdert det finansielle systemet i Norge

  12.08.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Det internasjonale valutafondet (IMF) viser i en større gjennomgang til at det finansielle systemet i Norge er robust og godt regulert. IMF understreker imidlertid at det finnes sårbarheter som krever årvåkenhet, og peker på enkelte områder der

 • Finansministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren møter partene i arbeidslivet for å diskutere situasjonen i norsk økonomi

  11.08.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner (H), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) har invitert partene i arbeidslivet til et møte 12. august fra kl. 11.45 til kl. 13.45.

 • Finansministeren besøker Al-Noor Islamic Centre

  10.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner besøker Al-Noor Islamic Centre

  Tidspunkt: 10.08.2020, kl 18:00

 • Skattelegging av digitale selskaper

  10.08.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Norge er tjent med gode internasjonale løsninger når det gjelder skattelegging av digitale selskaper.

  Av: Finansminister Jan Tore Sanner Innlegg i Adresseavisen 8. august 2020

 • Veiledere utarbeidet av Finansdepartementet

  10.08.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Her finner du lenker til flere ulike veiledere utarbeidet av Finansdepartementet, blant annet veileder i Etatsstyring, Samfunnsøkonomiske analyser og veilederen i statlig budsjettarbeid.

 • Finansministeren besøker Trondheim

  05.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Kl. 09:30–10:30 NTNU og Sintef - hvordan kan utdannings- og forskningsmiljøene i Trondheim bidra til verdiskaping og arbeidsplasser fremover? Sted: NTNU, Gløshaugen Kl. 10:45–11:45 Hvordan jobber NTNU og bedriftene for å realisere mulighetene

  Tidspunkt: 05.08.2020 Hele dagen

 • MVA-fritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler

  21.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet gjennomført en midtveisevaluering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Evalueringen er oversendt til EFTAs kontrollorgan, ESA.