Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 21-30 av 6816 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Eiendomsmeglingsutvalget

  10.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia,

 • Veibruksavgift på drivstoff

  10.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiftene til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som

 • CO2-avgiften

  10.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Avgift på utslipp av klimagasser, herunder CO2-avgiften, er sammen med utslippskvoter myndighetens viktigste virkemidler for å sikre lavere utslipp av klimagasser.

 • Innledning på Trøndelagsmøtet

  09.01.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende arbeidsplasser og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser.

  Av: Finansminister Siv Jensen Trøndelagsmøtet 2020

 • DN-feil om formuesskatt

  09.01.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  DN skriver på lederplass 7. januar at Bøs ordfører har greid det regjeringen ikke har maktet: Å senke skatten på investeringer i norsk næringsliv. Det er feil ettersom regjeringen har fått gjennomslag i Stortinget for å redusere satsen i

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020

 • Finansministeren besøker Trøndelag

  09.01.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen besøker Trøndelag

  Tidspunkt: 09.01.2020 Hele dagen

 • Supplerende brev til ESA om avgift på sjokolade- og sukkervarer

  07.01.2020 Nyhet Finansdepartementet

  I brev av 13. desember 2019 til Eftas overvåkningsorgan (ESA) fastholder Finansdepartementet at særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ikke innebærer statsstøtte.

 • Oversikt over dokumenter

  06.01.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Her vil du finne alle offisielle dokumenter fra Finansdepartementet og eventuelt annen relevant informasjon vedrørende prosessen. Dokumentene vil bli lagt ut løpende.

 • Høring om garanterte pensjonsprodukter

  06.01.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring. Målet med utredningsarbeidet er å komme frem til løsninger som gjør at kundene kommer bedre ut enn i dag.

 • Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  06.01.2020 Høring Finansdepartementet

  Garanterte pensjonsprodukter gir individuelle kunder eller medlemmer i en kollektiv pensjonsordning krav på en gitt årlig garantert pensjonsytelse fra uttakstidspunktet. Slike pensjonsprodukter omfatter kollektive ytelsesbaserte

  Høringsfrist: 08.04.2020 Status: På høring

Til toppen