Apotekutvalget

Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ledes av professor Tore Bråthen.

Utvalget skal blant annet utrede hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Målet er å sikre et godt apotektilbud også i fremtiden.

Dagens apotekregelverk skal sikre at alle deler av landet har tilgang til legemidler og farmasøytiske tjenester med god kvalitet og til en riktig pris. Utredningen skal ta hensyn til dette og inneholde forslag til endringer som legger til rette for riktig legemiddelbruk og at legemidler fortsatt utleveres på en forsvarlig måte.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. januar 2023.

Les utvalgets mandat

Utvalgsleder:

Professor Tore Bråthen, Oslo 

Medlemmer:  

 • Beate Berrefjord, nestleder Konkurransetilsynet, Bergen
 • Felix Kamal Ally, apoteker, Drammen
 • Hans Olav Melberg, professor, Oslo
 • Harald Dale, pensjonist, Karmøy
 • Inger Cecilie Jørstad, spesialrådgiver, Tromsø
 • Katrine Bryne, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo
 • Marit Hermansen, lege, Ringsaker
 • Oddbjørn Tysnes, direktør Apotekforeningen, Oslo
 • Stig Henning Pedersen, driftsdirektør, Sandefjord
 • Thomas Bäckstrøm, apoteker, Sarpsborg
 • Turid Vollan Riset, assisterende banksjef, Melhus
 • Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening, Oslo