Forsiden

Ekspertutvalg om virusvektorvaksiner

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner.

Ekspertuvalget skal gjøre en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå av å ta virusvektorvaksinene i bruk. Utvalget skal blant annet vurdere relevante internasjonale data på bivirkninger og risiko. Utvalget skal  vurdere bruk i ulike aldersgrupper og se på muligheten for kompenserende tiltak for å forebygge bivirkninger og sikre rask medisinsk oppfølging.

I tillegg skal de vurdere tilliten til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene. De skal vurdere frivillig bruk av disse vaksinene for dem som ønsker raskere vaksinering, forutsatt at vaksinene er godkjent for bruk av EMA.

Utvalget bes også om å vurdere samfunnsmessige konsekvenser av å stanse bruken av disse vaksinene. Hva dette har å si for forekomsten av covid-19-sykdom og dødsfall, spesielt i yngre aldersgrupper, inkludert eventuelle data på konsekvenser av senvirkninger av covid-19.

På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land bør brukes i Norge.

Fristen er 10. mai 2021.

Utvalgets medlemmer:

 • Lars Vorland (leder)
 • Gunnveig Grødeland, forsker ved Universitetet i Oslo
 • Gunnar Bovim, lege, rådgiver ved NTNU
 • Anne Kjersti Befring jurist, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
 • Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest
 • Steinar Krokstad, HUNT, professor NTNU,
 • Ingrid Hjort, postdoktorstipendiat, BI
 • Jon Michael Gran, statistiker, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
 • Ingvild Sørvoll, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege, Tromsø
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Statistisk sentralbyrå
 • Marie-Paule Kieny, forskningsdirektør, INSERM, Frankrike
 • John Edmunds, professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Eksperutvalget avleverte sin rapport til helse- og omsorgsministeren 10. mai 2021: Bent Høie mottok ekspertutvalgets vaksinerapport.