Oversikt over fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur

Fordeling av midler over kap. 567 post 73, Kvensk språk og kultur

2017

Fordeling av midler over kap. 567 post 73 - Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 720 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 720 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 750 000
     
Siivet AS To filmsprosjekter for barn 250 000
Varanger museum Formidlingsprosjekt for barn og unge om kvensk/norskfinsk immatriell kulturarv 100 000
Senter for nordlige folk Nettside for og om kvener 200 000
Kvensk institutt Kvensk språkreir 450 000
Kvensk institutt Kvensk språkteknologi 700 000
Norske Kveners Forbund Kvenske loser 250 000
Halti kvenkultursenter  Dokumentasjonsarbeid om kvensk kulturarv og barnelitteratur på kvensk 348 000
Alta kvenforening  Språk- og kulturprosjekt  12 000
Vadsø barneskole Norskfinske aktiviteter 100 000
Modhi Rohkee Kvensk dataspill 180 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Kvenske salmer 50 000
Porsanger menighet Lettleste barnebøker på kvensk 50 000
Norske kvener, Lakselv Språkprosjekt 50 000
Kvenlandsforbundet Kvenskfinsk folkemusikkfestival 40 000
ITU Kvensk teatertrupp Kyläpeli - friluftsspill om kvensk kulturarv 90 000
KultNett AS Kvensk barneteater 27 000
Norske Kveners Forbund Jubileumsseminar 105 000
Adalia film AS Mitt yrke - filmprosjekt 90 000

2016

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 700 000
Ruijan Kaiku Drift 750 000
Halti kvenkultursenter Familieleir 85 000
Halti kvenkultursenter Kvensk formidlingsutvikling 100 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000
Norske Kveners Forbund Ungdomstiltak 260 000
Kvenlandsforbundet Kvenskfinsk folkemusikk 70 000
Tana kvenforening Språkopplæring 5 000
Siivet AS Animasjonsfilm for barn 250 000
Modhi Rohkee Dataspillet Ruija 180 000
Alta kvenforening Språk- og kulturkvelder 20 000
Troms fylkeskommune Handlingsplan for kvensk språk i Troms 300 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Prosjekt: Gamle salmer mot nye tider 50 000
Kvensk institutt Videreutvikling av kvensk språkverktøy 750 000
Grom AS "Troll i ord" - læremiddel for kvensk språk i barnehager 400 000

2015

Mottaker Prosjekt Beløp
Ruijan Kaiku Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 650 000
Halti kvenkultursenter Drift 650 000
Siivet AS Pikku mailmaa - kvensk animasjonsfilm for barn 300 000
Siivet AS Dokumentarfilm: Fra Grand til Köykiniemi 75 000
Varanger museum IKS Utstilling: Varangerhus - Det mangfoldige huset 100 000
Ruijan Kvænit Lemmijokilaiset/ Norske kvener i Lakselv Kvenske tradisjoner og språk 80 000
Halti kvenkultursenter På tvers av landegrensene - ungdomsleir og familieleir 120 000
Halti kvenkultursenter Sisu - videoinnstallasjon 200 000
Norske Kveners Forbund Kvenske språkkurs i lokallag 100 000
Ruija forlag Arina - nordisk tidsskrift for kvensk forskning 50 000
Lighthouse Production Dokumentarfilm: Det hemmelige språket 300 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000
Norske Kveners Forbund Språkmester - en læringsmodell for kvensk 85 000
Kvensk institutt Videreføring av kvensk språkprosjekt 80 000
OPUS Vadsø Kurs i kvensk og finsk for nybegynnere og passive språkbrukere 30 000