Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H)

Portrett av statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen

Adresse: Kongens gate 8, Dep 0032 Oslo
E-post: postmottak@nfd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90
Mobil: 99 22 90 08

Statssekretær for næringsministeren.

Daniel Bjarmann-Simonsen er statssekretær for næringsministeren med hovedansvar for maritim politikk, koordinering av regjeringens havsatsing, næringsrettet forskning og innovasjon, rompolitikk, nukleær virksomhet og depertementes ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard.

Han ble utnvent til statssekretær januar 2018 og kom da fra stillingen som prosjektsjef i Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by - ny flyplass». Han har tidligere hatt en rekke stillinger i offentlig og privat sektor, blant annet i to gründerbedrifter innenfor forlagssbransjen, marked og media.

Politiske og folkevalgte verv

Erfaring

Utdanning

Styre- og tillitsverv

Til toppen