Strømnettutvalget

Strømnettutvalget skal vurdere utviklingen av strømnettet og foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Om Utvikling av strømnettet

Opprettet: 2021

Type: Utvalg

Aktive medlemmer (pr. 13.10.2021)

  • Nils Kristian Nakstad (leder)
  • Jens Furuseth Naas-Bibow (medlem)
  • Grethe Hindersland (medlem)
  • Silje Ask Lundberg (medlem)
  • Torstein Arne Bye (medlem)
  • Eirin Sund (medlem)
  • Tord Lien (medlem)
  • Mette Helene Bjørndal (medlem)
  • Mahi Manus Labråten Pandey (medlem)
  • Tore Morten Wetterhus (medlem)