Strømnettutvalget

Strømnettutvalget skal vurdere utviklingen av strømnettet og foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Om Utvikling av strømnettet

Opprettet: 2021

Type: Utvalg