En karriere i FN-systemet? YPP-eksamen 2017

FNs rekrutteringskontor arrangerer årlig en opptakseksamen for unge profesjonelle, Young Professionals Programme (YPP), i underrepresenterte medlemsland. Norge er ett av 116 land som er invitert til å delta.

YPP (Young Professionals Programme) er en populær inngang til FN-systemet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut spesielle fagområder (job families) hvor FN søker nye kandidater. 

Søknader til YPP 2017 er nå åpnet. Søknadsfrist: 22. august 2017. Fagkategoriene er:

2017 YPP INFONET (Public information and Conference Management Network)
2017 MAGNET (Management and Administrative Network)
2017 POLNET (Political, Peace and Humanitarian network)

Mer informasjon om årets kategorier og søknadsprosedyrer finner du på nettsiden UN Careers - the Young Professionals Programme. Se også informasjonsark om The Young Professionals Programme 2016 (pdf)

Søkerne må være under 32 år, ha minimum en bachelor-grad (first-level university degree) og svært gode kunnskaper i engelsk eller fransk. Søkere som blir tatt ut til skriftlig eksamen får beskjed i oktober. De som blir tatt opp for delta i YPP, blir innplassert i P1- eller P2-stillinger på det regulære budsjettet eller i en fredsbevarende operasjon.

(Foto: UN Careers)