Historisk arkiv

En karriere i FN-systemet? YPP-eksamen 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

YPP (Young Professionals Programme) er en årlig opptakseksamen arrangert av FNs rekrutteringskontor for unge profesjonelle fra medlemsland som er underrepresentert. Norge er ett av landene som er invitert til å delta i 2022.

YPP er en populær inngang til en karriere i FN-sekretariatet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut spesielle fagområder hvor FN søker nye kandidater. I år er fagområdene:

  • Management & Administration
  • Global Communication
  • Political Affairs & Human Rights

Hvem kan søke?

  • Statsborgere fra land som deltar i årets YPP.
  • Personer som er under 32 år gammel (født på eller etter 1. januar 1988).
  • Personer som har minimum en bachelor-grad eller tilsvarende tre-årig grad i en relevant eksamensområde.
  • Personer som har svært gode språkferdigheter i engelsk eller fransk.

Hvordan søker jeg?

Du kan kun søke elektronisk gjennom FNs rekrutteringsportal Inspira.

Mer informasjon om YPP, søknadsprosessen og Inspira finner du på YPP siden av UN Careers Portal.

Søknadsfrist er 27. februar. 

Hva skjer etter jeg søker?

Søkere som blir tatt ut til skriftlig eksamen får beskjed i november eller desember. Om du består, blir du invitert til muntlig eksamen.

Om du består YPP-eksamen (skriftlig og muntlig), blir du lagt til en liste over kvalifiserte kandidater som blir innplassert i P1- eller P2-stillinger.

Eksamenstips og mer informasjon:

UN Careers sosiale media:

Videoer:

Eksamenstips:

Se også:

What is Young Professionals Programme (pdf)

 

A YPP career?

(Foto: UN Careers)