Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - E

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven E.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ECUADOR

EC/ECU

Offisielt navn norsk:

Republikken Ecuador

 

Kortnavn engelsk:

Ecuador

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Ecuador

 

Kortnavn fransk:

Equateur (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République de l'Equateur

 

Hovedstad norsk:

Quito

 

Hovedstad engelsk:

Quito

 

Hovedstad fransk:

Quito

 

Nasjonaldag:

10. august

 

Dipl. forb. m. Norge

1937

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ecuadorianer/ecuadorian(ar) – ecuadoriansk

 
 

engelsk: Ecuadorian

 
 

fransk: Equatorien,ne – équatorien,ne

 

Kortnavn norsk:

EGYPT

EG/EGY

Offisielt navn norsk:

Den arabiske republikk(en) Egypt

 

Kortnavn engelsk:

Egypt

 

Offisielt navn engelsk:

the Arab Republic of Egypt

 

Kortnavn fransk:

Egypte (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République arabe d'Egypte

 

Hovedstad norsk:

Kairo

 

Hovedstad engelsk:

Cairo

 

Hovedstad fransk:

Le Caire

 

Nasjonaldag:

23. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

24.04.1936

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: egypter/egyptar – egyptisk

 
 

engelsk: Egyptian

 
 

fransk: Egyptien,ne – égyptien,ne

 

Kortnavn norsk:

EKVATORIAL-GUINEA

GQ/GNQ

Offisielt navn norsk:

Republikken Ekvatorial-Guinea

 

Kortnavn engelsk:

Equatorial Guinea

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Equatorial Guinea

 

Kortnavn fransk:

Guinée Equatoriale (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Guinée équatoriale

 

Hovedstad norsk:

Malabo

 

Hovedstad engelsk:

Malabo

 

Hovedstad fransk:

Malabo

 

Nasjonaldag:

12. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ekvatorialguineaner/(ar) – ekvatorialguineansk

 
 

engelsk: (of) Equatorial Guinea

 
 

fransk: Equato-guinéen,ne – équato-guinéen,ne

 

Kortnavn norsk:

ELFENBENSKYSTEN/
ELFENBEINSKYSTEN

CI/CIV

Offisielt navn norsk:

Republikken Elfenbenskysten/
Elfenbeinskysten

 

Kortnavn engelsk:

Côte d'Ivoire

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Côte d'Ivoire

 

Kortnavn fransk:

Côte d'Ivoire (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Côte d'Ivoire

 

Hovedstad norsk:

Yamoussoukro

(regjeringssete: Abidjan)

Hovedstad engelsk:

Yamoussoukro

Abidjan

Hovedstad fransk:

Yamoussoukro

Abidjan

Nasjonaldag:

7. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

29.09.1962

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ivorianer/ivorian(ar) – ivoriansk

 
 

engelsk: Ivorian

 
 

fransk: Ivoirien,ne – ivoirien,ne

 

Kortnavn norsk:

EL SALVADOR

SV/SLV

Offisielt navn norsk:

Republikken El Salvador

 

Kortnavn engelsk:

El Salvador

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of El Salvador

 

Kortnavn fransk:

El Salvador (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'El Salvador

 

Hovedstad norsk:

San Salvador

 

Hovedstad engelsk:

San Salvador

 

Hovedstad fransk:

San Salvador

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Dipl. forb. m. Norge

05.05.1939

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: salvadoraner/salvadoran(ar) - salvadoransk

 
 

engelsk: Salvadorian

 
 

fransk: Salvadorien,ne – salvadorien,ne

 

Kortnavn norsk:

ERITREA

ER/ERI

Offisielt navn norsk:

Staten Eritrea

 

Kortnavn engelsk:

Eritrea

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Eritrea

 

Kortnavn fransk:

Erythrée (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat d'Erythrée

 

Hovedstad norsk:

Asmara

 

Hovedstad engelsk:

Asmara

 

Hovedstad fransk:

Asmara

 

Nasjonaldag:

24. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

14.03.1994

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: eritreer/eritrear – eritreisk

 
 

engelsk: Eritrean

 
 

fransk: Erythréen,ne – erythréen,ne

 

Kortnavn norsk:

ESTLAND

EE/EST

Offisielt navn norsk:

Republikken Estland

 

Kortnavn engelsk:

Estonia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Estonia

 

Kortnavn fransk:

Estonie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Estonie

 

Hovedstad norsk:

Tallinn

 

Hovedstad engelsk:

Tallinn

 

Hovedstad fransk:

Tallinn

 

Nasjonaldag:

24. februar

 
Dipl. forb. m. Norge:

27.08.1991

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ester, estlender, estlending/estar, estlendar, estlending –

 
 

estisk/estlandsk

 
 

engelsk: Estonian

 
 

fransk: Estonien,ne – estonien,ne

 

Kortnavn norsk:

ESWATINI

SZ/SWZ

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Eswatini

 

Kortnavn engelsk:

Eswatini

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Eswatini

 

Kortnavn fransk:

Eswatini (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Eswatini

 

Hovedstad norsk:

Mbabane

 

Hovedstad engelsk:

Mbabane

 

Hovedstad fransk:

Mbabane

 

Nasjonaldag:

6. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: eswatinier/eswatiniar, 
eswatinisk

 
 

engelsk: Eswatini

 
 

fransk: Eswatinien, Swatinien

 

Kortnavn norsk:

ETIOPIA

ET/ETH

Offisielt navn norsk:

Den føderale demokratiske republikk(en) Etiopia

 

Kortnavn engelsk:

Ethiopia

 

Offisielt navn engelsk:

the Federal Democratic Republic of Ethiopia

 

Kortnavn fransk:

Ethiopie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

République fédérative démocratique d'Ethiopie

 

Hovedstad norsk:

Addis Abeba

 

Hovedstad engelsk:

Addis Ababa

 

Hovedstad fransk:

Addis-Abeba

 

Nasjonaldag:

28. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

01.04.1945

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: etiopier/etiopar – etiopisk

 
 

engelsk: Ethiopian

 
 

fransk: Ethiopien,ne – ethopien,ne

 

>