Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - E

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven E.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ECUADOR

EC/ECU

Offisielt navn norsk:

Republikken Ecuador

 

Kortnavn engelsk:

Ecuador

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Ecuador

 

Kortnavn fransk:

Equateur (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République de l'Equateur

 

Hovedstad norsk:

Quito

 

Hovedstad engelsk:

Quito

 

Hovedstad fransk:

Quito

 

Nasjonaldag:

10. august

 

Dipl. forb. m. Norge

1937

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ecuadorianer/ecuadorian(ar) – ecuadoriansk

 
 

engelsk: Ecuadorian

 
 

fransk: Equatorien,ne – équatorien,ne

 

Kortnavn norsk:

EGYPT

EG/EGY

Offisielt navn norsk:

Den arabiske republikk(en) Egypt

 

Kortnavn engelsk:

Egypt

 

Offisielt navn engelsk:

the Arab Republic of Egypt

 

Kortnavn fransk:

Egypte (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République arabe d'Egypte

 

Hovedstad norsk:

Kairo

 

Hovedstad engelsk:

Cairo

 

Hovedstad fransk:

Le Caire

 

Nasjonaldag:

23. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

24.04.1936

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: egypter/egyptar – egyptisk

 
 

engelsk: Egyptian

 
 

fransk: Egyptien,ne – égyptien,ne

 

Kortnavn norsk:

EKVATORIAL-GUINEA

GQ/GNQ

Offisielt navn norsk:

Republikken Ekvatorial-Guinea

 

Kortnavn engelsk:

Equatorial Guinea

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Equatorial Guinea

 

Kortnavn fransk:

Guinée Equatoriale (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Guinée équatoriale

 

Hovedstad norsk:

Malabo

 

Hovedstad engelsk:

Malabo

 

Hovedstad fransk:

Malabo

 

Nasjonaldag:

12. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ekvatorialguineaner/(ar) – ekvatorialguineansk

 
 

engelsk: (of) Equatorial Guinea

 
 

fransk: Equato-guinéen,ne – équato-guinéen,ne

 

Kortnavn norsk:

ELFENBENSKYSTEN/
ELFENBEINSKYSTEN

CI/CIV

Offisielt navn norsk:

Republikken Elfenbenskysten/
Elfenbeinskysten

 

Kortnavn engelsk:

Côte d'Ivoire

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Côte d'Ivoire

 

Kortnavn fransk:

Côte d'Ivoire (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Côte d'Ivoire

 

Hovedstad norsk:

Yamoussoukro

(regjeringssete: Abidjan)

Hovedstad engelsk:

Yamoussoukro

Abidjan

Hovedstad fransk:

Yamoussoukro

Abidjan

Nasjonaldag:

7. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

29.09.1962

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ivorianer/ivorian(ar) – ivoriansk

 
 

engelsk: Ivorian

 
 

fransk: Ivoirien,ne – ivoirien,ne

 

Kortnavn norsk:

EL SALVADOR

SV/SLV

Offisielt navn norsk:

Republikken El Salvador

 

Kortnavn engelsk:

El Salvador

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of El Salvador

 

Kortnavn fransk:

El Salvador (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'El Salvador

 

Hovedstad norsk:

San Salvador

 

Hovedstad engelsk:

San Salvador

 

Hovedstad fransk:

San Salvador

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Dipl. forb. m. Norge

05.05.1939

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: salvadoraner/salvadoran(ar) - salvadoransk

 
 

engelsk: Salvadorian

 
 

fransk: Salvadorien,ne – salvadorien,ne

 

Kortnavn norsk:

ERITREA

ER/ERI

Offisielt navn norsk:

Staten Eritrea

 

Kortnavn engelsk:

Eritrea

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Eritrea

 

Kortnavn fransk:

Erythrée (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat d'Erythrée

 

Hovedstad norsk:

Asmara

 

Hovedstad engelsk:

Asmara

 

Hovedstad fransk:

Asmara

 

Nasjonaldag:

24. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

14.03.1994

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: eritreer/eritrear – eritreisk

 
 

engelsk: Eritrean

 
 

fransk: Erythréen,ne – erythréen,ne

 

Kortnavn norsk:

ESTLAND

EE/EST

Offisielt navn norsk:

Republikken Estland

 

Kortnavn engelsk:

Estonia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Estonia

 

Kortnavn fransk:

Estonie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Estonie

 

Hovedstad norsk:

Tallinn

 

Hovedstad engelsk:

Tallinn

 

Hovedstad fransk:

Tallinn

 

Nasjonaldag:

24. februar

 
Dipl. forb. m. Norge:

27.08.1991

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ester, estlender, estlending/estar, estlendar, estlending –

 
 

estisk/estlandsk

 
 

engelsk: Estonian

 
 

fransk: Estonien,ne – estonien,ne

 

Kortnavn norsk:

ESWATINI

SZ/SWZ

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Eswatini

 

Kortnavn engelsk:

Eswatini

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Eswatini

 

Kortnavn fransk:

Eswatini (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Eswatini

 

Hovedstad norsk:

Mbabane

 

Hovedstad engelsk:

Mbabane

 

Hovedstad fransk:

Mbabane

 

Nasjonaldag:

6. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: eswatinier/eswatiniar, 
eswatinisk

 
 

engelsk: Eswatini

 
 

fransk: Eswatinien, Swatinien

 

Kortnavn norsk:

ETIOPIA

ET/ETH

Offisielt navn norsk:

Den føderale demokratiske republikk(en) Etiopia

 

Kortnavn engelsk:

Ethiopia

 

Offisielt navn engelsk:

the Federal Democratic Republic of Ethiopia

 

Kortnavn fransk:

Ethiopie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

République fédérative démocratique d'Ethiopie

 

Hovedstad norsk:

Addis Abeba

 

Hovedstad engelsk:

Addis Ababa

 

Hovedstad fransk:

Addis-Abeba

 

Nasjonaldag:

28. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

01.04.1945

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: etiopier/etiopar – etiopisk

 
 

engelsk: Ethiopian

 
 

fransk: Ethiopien,ne – ethopien,ne

 

>