Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - I

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven I.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

INDIA

IN/IND

Offisielt navn norsk:

Republikken India

 

Kortnavn engelsk:

India

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of India

 

Kortnavn fransk:

Inde (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République de l'Inde

 

Hovedstad norsk:

New Delhi

 

Hovedstad engelsk:

New Delhi

 

Hovedstad fransk:

New Delhi

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: inder/indar - indisk

 
 

engelsk: Indian

 
 

fransk: Indien,ne - indien,ne

 

Kortnavn norsk:

INDONESIA

ID/IDN

Offisielt navn norsk:

Republikken Indonesia

 

Kortnavn engelsk:

Indonesia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Indonesia

 

Kortnavn fransk:

Indonésie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Indonésie

 

Hovedstad norsk:

Jakarta

 

Hovedstad engelsk:

Jakarta

 

Hovedstad fransk:

Djakarta

 

Nasjonaldag:

17. august

 

Dipl. forb. m. Norge

25.01.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: indonesier/indonesiar - indonesisk

 
 

engelsk: Indonesian

 
 

fransk: Indonésien,ne – indonésien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRAK

IQ/IRQ

Offisielt navn norsk:

Republikken Irak

 

Kortnavn engelsk:

Iraq

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Iraq

 

Kortnavn fransk:

Iraq (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Iraq

 

Hovedstad norsk:

Bagdad

 

Hovedstad engelsk:

Baghdad

 

Hovedstad fransk:

Bagdad

 

Nasjonaldag:

3. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

1949

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: iraker/irakar - irakisk, iraksk

 
 

engelsk: Iraqi

 
 

fransk: Iraquien,ne - iraquien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRAN

IR/IRN

Offisielt navn norsk:

Den islamske republikk(en) Iran

 

Kortnavn engelsk:

Iran

 

Offisielt navn engelsk:

the Islamic Republic of Iran

 

Kortnavn fransk:

Iran (l')(F)

 

Offisielt navn fransk:

la République islamique d'Iran

 

Hovedstad norsk:

Teheran

 

Hovedstad engelsk:

Tehran

 

Hovedstad fransk:

Téhéran

 

Nasjonaldag:

11. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

1908

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: iraner/iranar – iransk

 
 

engelsk: Iranian

 
 

fransk: Iranien,ne - iranien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRLAND

IE/IRL

Offisielt navn norsk:

Irland

 

Kortnavn engelsk:

Ireland

 

Offisielt navn engelsk:

Ireland

 

Kortnavn fransk:

Irlande (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

Irlande (l')

 

Hovedstad norsk:

Dublin

 

Hovedstad engelsk:

Dublin

 

Hovedstad fransk:

Dublin

 

Nasjonaldag:

17. mars

 

Dipl. forb. m. Norge

17.02.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ire, irlender, irlending/ire, irlendar, irlending - irsk

 
 

engelsk: Irish/man, woman, the Irish - Irish

 
 

fransk: Irlandais,e - irlandais,e

 

Kortnavn norsk:

ISLAND

IS/ISL

Offisielt navn norsk:

Republikken Island

 

Kortnavn engelsk:

Iceland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Iceland

 

Kortnavn fransk:

Islande (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Islande

 

Hovedstad norsk:

Reykjavík

 

Hovedstad engelsk:

Reykjavik

 

Hovedstad fransk:

Reykjavik

 

Nasjonaldag:

17. juni

 

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: islending - islandsk

 
 

engelsk: an Icelander – Icelandic

 
 

fransk: Islandais,e – islandais

 

Kortnavn norsk:

ISRAEL

IL/ISR

Offisielt navn norsk:

Staten Israel

 

Kortnavn engelsk:

Israel

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Israel

 

Kortnavn fransk:

Israël (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat d'Israël

 

Hovedstad norsk:

Jerusalem*

*Proklamert i 1949.

Se UNGA res. 181. Se også UN SCR 478 (1980).

Sluttstatusspørsmål gjenstand for forhandlinger ihht Oslo-avtalen.

Norges ambassade ligger i Tel Aviv

Hovedstad engelsk:

Jerusalem*

Se over

Hovedstad fransk:

Jérusalem*

Se over

Nasjonaldag:

variabel (feirer 14.5.48), følger jødisk kalender (Hebr.: 5. Iyar)

 

Dipl. forb. m. Norge

19.07.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: israeler/israelar – israelsk

 
 

engelsk: Israeli

 
 

fransk: Israélien,ne – israélien,ne

 

Kortnavn norsk:

ITALIA

IT/ITA

Offisielt navn norsk:

Republikken Italia

 

Kortnavn engelsk:

Italy

 

Offisielt navn engelsk:

the Italian Republic

 

Kortnavn fransk:

Italie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République italienne

 

Hovedstad norsk:

Roma

 

Hovedstad engelsk:

Rome

 

Hovedstad fransk:

Rome

 

Nasjonaldag:

2. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

22.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: italiener/italienar – italiensk

 
 

engelsk: Italian

 
 

fransk: Italien,ne - italien,ne