Historisk arkiv

Statsnavn og hovedsteder - I

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven I.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

INDIA

IN/IND

Offisielt navn norsk:

Republikken India

 

Kortnavn engelsk:

India

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of India

 

Kortnavn fransk:

Inde (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République de l'Inde

 

Hovedstad norsk:

New Delhi

 

Hovedstad engelsk:

New Delhi

 

Hovedstad fransk:

New Delhi

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: inder/indar - indisk

 
 

engelsk: Indian

 
 

fransk: Indien,ne - indien,ne

 

Kortnavn norsk:

INDONESIA

ID/IDN

Offisielt navn norsk:

Republikken Indonesia

 

Kortnavn engelsk:

Indonesia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Indonesia

 

Kortnavn fransk:

Indonésie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Indonésie

 

Hovedstad norsk:

Jakarta

 

Hovedstad engelsk:

Jakarta

 

Hovedstad fransk:

Djakarta

 

Nasjonaldag:

17. august

 

Dipl. forb. m. Norge

25.01.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: indonesier/indonesiar - indonesisk

 
 

engelsk: Indonesian

 
 

fransk: Indonésien,ne – indonésien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRAK

IQ/IRQ

Offisielt navn norsk:

Republikken Irak

 

Kortnavn engelsk:

Iraq

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Iraq

 

Kortnavn fransk:

Iraq (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Iraq

 

Hovedstad norsk:

Bagdad

 

Hovedstad engelsk:

Baghdad

 

Hovedstad fransk:

Bagdad

 

Nasjonaldag:

3. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

1949

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: iraker/irakar - irakisk, iraksk

 
 

engelsk: Iraqi

 
 

fransk: Iraquien,ne - iraquien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRAN

IR/IRN

Offisielt navn norsk:

Den islamske republikk(en) Iran

 

Kortnavn engelsk:

Iran

 

Offisielt navn engelsk:

the Islamic Republic of Iran

 

Kortnavn fransk:

Iran (l')(F)

 

Offisielt navn fransk:

la République islamique d'Iran

 

Hovedstad norsk:

Teheran

 

Hovedstad engelsk:

Tehran

 

Hovedstad fransk:

Téhéran

 

Nasjonaldag:

11. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

1908

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: iraner/iranar – iransk

 
 

engelsk: Iranian

 
 

fransk: Iranien,ne - iranien,ne

 

Kortnavn norsk:

IRLAND

IE/IRL

Offisielt navn norsk:

Irland

 

Kortnavn engelsk:

Ireland

 

Offisielt navn engelsk:

Ireland

 

Kortnavn fransk:

Irlande (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

Irlande (l')

 

Hovedstad norsk:

Dublin

 

Hovedstad engelsk:

Dublin

 

Hovedstad fransk:

Dublin

 

Nasjonaldag:

17. mars

 

Dipl. forb. m. Norge

17.02.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ire, irlender, irlending/ire, irlendar, irlending - irsk

 
 

engelsk: Irish/man, woman, the Irish - Irish

 
 

fransk: Irlandais,e - irlandais,e

 

Kortnavn norsk:

ISLAND

IS/ISL

Offisielt navn norsk:

Republikken Island

 

Kortnavn engelsk:

Iceland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Iceland

 

Kortnavn fransk:

Islande (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Islande

 

Hovedstad norsk:

Reykjavík

 

Hovedstad engelsk:

Reykjavik

 

Hovedstad fransk:

Reykjavik

 

Nasjonaldag:

17. juni

 

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: islending - islandsk

 
 

engelsk: an Icelander – Icelandic

 
 

fransk: Islandais,e – islandais

 

Kortnavn norsk:

ISRAEL

IL/ISR

Offisielt navn norsk:

Staten Israel

 

Kortnavn engelsk:

Israel

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Israel

 

Kortnavn fransk:

Israël (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat d'Israël

 

Hovedstad norsk:

Jerusalem*

*Proklamert i 1949.

Se UNGA res. 181. Se også UN SCR 478 (1980).

Sluttstatusspørsmål gjenstand for forhandlinger ihht Oslo-avtalen.

Norges ambassade ligger i Tel Aviv

Hovedstad engelsk:

Jerusalem*

Se over

Hovedstad fransk:

Jérusalem*

Se over

Nasjonaldag:

variabel (feirer 14.5.48), følger jødisk kalender (Hebr.: 5. Iyar)

 

Dipl. forb. m. Norge

19.07.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: israeler/israelar – israelsk

 
 

engelsk: Israeli

 
 

fransk: Israélien,ne – israélien,ne

 

Kortnavn norsk:

ITALIA

IT/ITA

Offisielt navn norsk:

Republikken Italia

 

Kortnavn engelsk:

Italy

 

Offisielt navn engelsk:

the Italian Republic

 

Kortnavn fransk:

Italie (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République italienne

 

Hovedstad norsk:

Roma

 

Hovedstad engelsk:

Rome

 

Hovedstad fransk:

Rome

 

Nasjonaldag:

2. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

22.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: italiener/italienar – italiensk

 
 

engelsk: Italian

 
 

fransk: Italien,ne - italien,ne