Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien

Veileder Q-1088B

Veilederen skal gi ansatte i offentlige tjenester og instanser bedre kunnskap om hvilken adgang og plikt de har til å formidle opplysninger i saker der barn utsettes for vold i familien, og om hvilke muligheter lovverket gir for samarbeid mellom tjenester i disse sakene

Veilederen omhandler sentrale temaer som:

  • Opplysningsplikten til barnevernet
  • Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge vold mot barn i familien
  • Adgangen til å anmelde eller gi opplysninger til politiet
  • Muligheter for å etablere mer organisert samarbeid

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien (pdf)