Høring - forslag om endring av vedtektene til Internasjonalt reindriftssenter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2010