Næringsliv skaper utvikling

Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland

Policybrosjyre om private investeringer i utviklingsland ble lagt fram på Næringslivets bistandskonferanse i Oslo 14. februar 2012.

Næringsliv skaper utvikling (pdf)
Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland