Nevroplan 2015

Nevroplan 2015 handler om de kommunale tjenestenes nye brukere: Personer med nevrologiske skader eller sykdommer. I likhet med alle andre brukere har de rett til tilpassede omsorgstjenester og tilrettelegging for å kunne leve et mest mulig aktivt liv, til tross for sykdom og funksjonstap.

Kommunene har de siste 20 årene fått ansvaret for tjenestetilbudet til mange brukere som tidligere fikk sitt tilbud enten i spesialisthelsetjenesten eller var helt avhengig av hjelp fra familien. Derfor har tallet på tjenestemottakere under 67 år i den kommunale omsorgstjenesten nesten blitt tredoblet i denne perioden. Forskere som har sett nærmere på dette, sier at svært mange av dem har nevrologiske sykdommer og skader som krever omfattende tjenestetilbud. Dette er hovedmålgruppen for denne planen.

Last ned Nevroplan 2015 (pdf)