Returstrategi for perioden 2023 - 2029

Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er et sentralt virkemiddel for å nå et av hovedmålene for justissektoren om kontrollert og bærekraftig innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny returstrategi for perioden 2023 – 2029.