Rapporter, planer og strategier

Returstrategi for perioden 2023 - 2029

Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er et sentralt virkemiddel for å nå et av hovedmålene for justissektoren om kontrollert og bærekraftig innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny returstrategi for perioden 2023 - 2029.

Returstrategi 2023 – 2022 (PDF)