Returstrategi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er et sentralt virkemiddel for å nå et av hovedmålene for justissektoren om kontrollert og bærekraftig innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny returstrategi for perioden 2023 - 2029.

Følgende fem innsatsområder gjelder for strategiperioden:

  1. Effektiv og rettssikker retur
  2. Samarbeid og samordning nasjonalt
  3. Europeisk retursamarbeid
  4. Samarbeid med opprinnelsesland
  5. Bærekraftig retur og reintegrering