Rundskriv F-01-17 Forskrift om opptak til høgre utdanning

Det er fastsett ny forskrift om opptak til høgre utdanning. Forskrifta erstattar tidlegare forskrift om opptak til høyere utdanning.

Det er fastsett ny forskrift om opptak til høgre utdanning. Forskrifta erstattar tidlegare forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er også gjort nokre få endringar i høve til tidlegare forskrift.  Forskrifta gjeld frå 15. januar 2017.

 Rundskriv F-01-17

Forskrift om opptak til høgre utdanning