Saltvannsfiskeloven

Lov om saltvannsfiske m.v.

Se loven på lovdata.no