Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjødsel

Kommisjonsforordning (EF) nr 2076/2004 av 3. desember 2004 om første tilpasning av vedlegg I til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr 2003/2003 om gjødsel (EDDHSA og trippel superfosfat)...

Commission Regulation (EC) No 2076/2004 of 3 December 2004 adapting for the first time Annex I of Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers (EDDHSA and triple superphosphate)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2004

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt og publisert i OJ L 359, 4.12.2004, s. 25.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omfatter to tilføyelser til forordning (EF) nr 2003/2003 om gjødsel. Dette gjelder en ny type chelat, natrum salt av EDDHSA, som er oftest brukt i jerngjødsel og en utvidet løslighetbestemmelse for gjødseltype Trippel superfosfat.

Merknader

Gjeldende regelverk: Lov av 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (Matloven) og forskrift av 4. juli 2003 nr 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler m.v.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr 2003/2003. Forordning (EF) nr 2003/2003 er ikke implementert i norsk rett ennå. Det er naturlig å implementere forordning (EF) nr 2076/2004 i samme forskrift som forordning (EF) nr 2003/2003.

Vurdering

Mattilsynet finner det akseptabelt å innlemme chelatet tetranatrium EDDHSA og fosforgjødsel trippel superfosfat med lavere løselighet i gjødselregelverket.
 
Produktene finnes i liten grad på det norske markedet i dag og produseres heller ikke Norge. 

Chelatet tatranatruim EDDHSA brukes i jerngjødsel til blant annet sitrusproduksjon og er derfor lite relevant for det norske markedet. Chelatet brukes i dag i Spania, Frankrike og Italia.

Trippel superfosfat finnes ikke på det norske markedet i dag, men har eksistert tidligere. Det er ønskelig at markedet nå kan tilby trippel superfosfat med lavere løselighet av fosfor slik at lokale forhold kan være avgjørende for hvilken fosforløslighet man velger. Dette kan bidra til å redusere fosfortap til miljøet.

Rettsakten anses for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Den Europeiske gjødselbransjen (EFMA) er representert på arbeidsgruppemøtene og norsk industri er orientert via dette organet.
I forhold til tetranatrium EDDHSA har Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) hatt dialog med Yara (tidligere Norsk Hydro), som ikke hadde synspunkter knyttet til dette chelatet.   

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2076/2004
Basis rettsaktnr.: 2003/2003
Celexnr.: 32004R2076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2004
Frist returnering standardskjema: 18.01.2004
Dato returnert standardskjema: 07.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2005
Høringsfrist: 01.05.2005
Frist for gjennomføring: 30.04.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen