Vet - SVD-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot swine vesicular disease i Italia...

Commission Decision 2005/779/EC of 8 November 2005 concerning animal health protection measures against swine vesicular disease in Italy...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

I noen regioner i Italia er det utbrudd av smittsom blæreutslett hos svin (SVD).
Rettsaktens del 1, kapittel II fastsetter dyrehelsemessige bestemmelser som skal gjelde for 1) regioner i Italia som er ansett som fri for SVD og for 2) regioner i Italia som ikke er ansett som fri for SVD. Det listes videre opp betingelser for hva som kreves for at svinebesetninger i de to regionkategoriene skal kunne benevnes som fri for SVD og på hvilke grunnlag denne status kan opprettholdes. Det gis også bestemmelser for når en eventuell fristatus skal trekkes tilbake.
Kapittel III omhandler overvåking av de respektive regionene; det gis bestemmelser om prøvetaking i regioner som er ansett som fri for SVD og prøvetaking i regioner som har sykdommen.
I kapittel IV gis det bestemmelser som regulerer adgangen til å sende dyr til slakteri og øvrig transport av svin innenlands.
I rettsaktens del 2 slås det fast, at det er forbudt å sende griser fra regioner som ikke er ansett som frie for SVD til andre medlemsstater og at, dersom svin sendes fra Italia til andre medlemsstater så skal de komme fra bedrifter som er ansett som SVD-frie som ligger i SVD-fri region. I slike tilfeller skal det medfølgende helsesertifikatet være utstyrt med følgende tilleggstekst:
Dyr i overensstemmelse med Kommisjonens beslutning 2005/779/EF om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutselett i Italia.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/779/EF
Celexnr.: 32005D0779

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker