Vet - ASP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/494/EF av 8. juli 2005 om endring av vedtak 2005/363/EF angående dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...

Commission Decision 2005/494/EC of 8 July 2005 amending Decision 2005/363/EC concerning animal health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten endrer vedtak 2005/363/EF. Det restriksjonsbelagte området pga. afrikansk svinepest på Sardinia, utvides, da sykdommen har spredt seg.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/494/EF
Celexnr.: 32005D0494

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker