Bruk av EMAS logoen

Kommisjonsbeslutning 2006/193/EF av 1. mars 2006 om regler under Parlaments- og rådsforordning 761/2001 om bruk av EMAS logoen i særskilte tilfeller på transport- og tertiæremballasje...

Commission Decision 2006/193/EC of 1 March 2006 laying down rules, under Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council, on the use of the EMAS logo in exceptional cases of transport packaging and teritiary packaging...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen vedrørende bruk av logoen innebærer ingen formelle regelendringer. Det er ingen krav til formelle endringer eller til spesielle prosedyrer.

Sammendrag av innhold

Det fastsettes at EMAS registrerte virksomheter kan bruke EMAS logoen i særskilte tilfeller på transportemballasje og tertiæremballasje. Det anbefales i bestemmelsen at virksomheter som tar denne muligheten i bruk gir tilleggsinformasjon slik at dette ikke kan sammenblandes med miljømerking av produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen vedrørende bruk av logoen innebærer ingen formelle regelendringer. Det er ingen krav til formelle endringer eller til spesielle prosedyrer.

Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø og funnet relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Vurdering

Beslutningen er relevant og akseptabel og innebærer ingen formelle regelendringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.: KOM(1998)622
Rettsaktnr.: 2001/761/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/761/EF
Celexnr.: 32006D0193

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2006
Frist returnering standardskjema: 20.04.2006
Dato returnert standardskjema: 02.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen