EDS-forordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1448/2006 av 29. september 2006 om endring av Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Comission Regulation (EC) No 1448/2006 of 29 September 2006 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

 Forordningen trådte i kraft i Norge 1. mai 2007. Det vises til forskriftsendring av 27. april 2007 nr. 446. inntatt i forskrft av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordning (EF) nr. 1448/2006 fastsetter spesifikasjonskrav til EDS (Explosive Detection Systems). Forordningen ble vedtatt av EUs organer 29. september 2006 og kunngjort i EF-tidende 30. september 2006. Regelverket trådte i kraft i EU 20. oktober 2006.

EDS inngår som er del av sikkerhetskontrollutstyret som benyttes ved gjennomsøking av bagasje for de større lufthavnene. EDS-maskiner klassifiseres henholdsvis som standard 1, standard 2 og standard 3. De nærmere spesifikasjonskrav fremkommer i vedlegg til forordningen. Av hensyn til flysikkerheten er vedlegget gradert og de detaljerte opplysningene vil derfor ikke bli offentliggjort.

Kravene til EDS-utstyr skal gjennomgås jevnlig, og minst hvert andre år, for å sikre at utstyret gjenspeiler den tekniske utviklingen sett i sammenheng med hensynet til gjennomføring, kostnader og tilgjengelighet av slikt utstyr.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1448/2006
Basis rettsaktnr.: 0622/2003
Celexnr.: 32006R1448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 27.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2006
Høringsfrist: 05.02.2007
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2007

Lenker

Til toppen